A PRO POT,

curator: Trees De Mits

Lieve Dhondt
Illuminate, 2017 and Shifting Dots, 2021

zaalzicht

d apostrof

LINK Galerij D'APOSTROF


Volgens Heidegger hebben kunstwerken het vermogen de dingen te laten zien zoals ze zijn, door ze te isoleren uit hun alledaagse onopvallendheid. Hiermee scheidt Heidegger het magische van het alledaagse, maar stelt hij tevens dat het magische zich tussen het alledaagse zou kunnen bevinden. Zou dit iets te maken kunnen hebben met de geestdrift voor dagdagelijkse voorwerpen als potten, kommen, vazen, borden, … ? Ze tonen zich los van elk materiaal, als ruimte omvattend en ruimte gevend object. Hun voorkomen keert ver terug in de oudheid. Hun functie varieert van kookpot tot ritueel object, van urne tot één van de vroegste kunstvoorwerpen (de oudste zijn de Japanse Jomon potten - 11de millenium voor Chr.). Actueel als ze zijn, worden potten en vazen heden ten dage geïsoleerd en als kunstwerk op sokkels geplaatst. Ook in A PRO POT, worden ze uit hun context gehaald en zijn ze bron van inspiratie, reflectie, poëzie en engagement voor menig hedendaags kunstenaar en toeschouwer.   A PRO POT, is ontstaan vanuit mijn persoonlijke interesse en jarenlange fascinatie voor de vaas, pot, kom, bord, … in de hedendaagse kunst. Dit project bestaat uit een reeks tentoonstellingen met de nadruk op vaatwerk gebruikt of voorgesteld in het werk van een aantal kunstenaars, over de disciplines heen. Van elke kunstenaar toon ik een werk waar de pot, kom, bord, … zichtbaar aanwezig is of waar er naar verwezen wordt. Daarnaast wordt een tweede werk uit het oeuvre van deze kunstenaar gepresenteerd, vrij gekozen (los van de potvorm). De keuze voor duo’s, twee werken per kunstenaar, maakt de weg vrij om de zeggingskracht van de thematiek te verruimen, en het project open te trekken.   De kom, bord, vaas, … binnen een kunstwerk ontdek ik zijdelings, vanuit mijn ooghoeken, in musea en galeries. Telkens opnieuw brengen ze me in vervoering, leg ik ze vast op foto en steevast voeg ik ze toe aan een gestadig groeiend digitaal archief met werk van intussen meer dan zeshonderd kunstenaars. Sommige kunstwerken in dit klassement hebben geleid tot een kantelmoment of tot kerngedachten binnen dit onderzoek. Zo is bijvoorbeeld het werk van Marcel Broodthaers, gezien bij Ronny Van de Velde galerie in Knokke, een stimulans geweest om het project uit te diepen. Ook de grote zwart-wit foto’s Vasenekstase van Ann en Bernhard Blume zijn bij de collectie geplaatst na een bezoek aan het Kolumba Museum in Keulen. Het zijn beelden van een geanimeerd spel waar potten gegooid en opgevangen worden of net crashen; met andere woorden, een zot theater van potten en scherven. Het is magisch deze werken mee te maken in een tentoonstelling vol vaatwerk.   A PRO POT, heeft een heel eenvoudig doorgedreven concept. Tegelijk is het een kritische evaluatie van de interdisciplinaire aard en toepassing van de pot en vaas in hedendaagse visuele praktijken en van de verrassende inhoudelijke rijkdom die ermee verbonden is. Conceptueel benaderd, wordt het project op een toegankelijke manier gebracht voor een breed publiek. Daarnaast wil A PRO POT, een belangeloos welbehagen rond pot, vaas, kom, ... in de hedendaagse kunst delen en doorgeven, en bovenal is het een pleidooi voor blijvende verwondering.  

Trees De Mits 2022