Marc De Blieck

tekst van de voorlezers

19 september 2009
Blue Garden

1/

Geel
Blue Garden
Lieve D’hondt

2/

Blue Garden
Lieve D’hondt
Geen geel
Geen blue garden
Geen lieve d’hondt

3/

de woorden ‘A4 tekeningen’
zonder kleur
geen blue garden
geen lieve d’hondt

4/

een plastic stoel
geen A4 tekeningen
zonder kleur
geen tuin
geen auteur

5/

een landschap

zonder plastic object
geen woorden
geen kleur
geen garden
zonder auteur

6/

woorden zoals ‘zicht’, ‘fel’ en ‘wit’

geen landschap
geen plastic object
geen woorden zoals ‘A4 tekeningen’
geen kleur
geen garden
geen auteur

7/

een stapeling

zonder
woorden zoals ‘zicht’, ‘fel’ en ‘wit’
zonder een landschap
zonder plastic object
zonder woorden zoals ‘A4 tekeningen’
geen kleur
geen blue garden
zonder auteur

8/

een wit vlak in een wit vlak

geen stapeling
geen
woorden zoals ‘zicht’, ‘fel’ en ‘wit’
geen landschap
ook geen object
geen tekening als een stapeling van woorden
geen kleur
in de tuin
zonder auteur

9/

een stapeling van objecten
en een stapeling van tekeningen

geen wit vlak in een wit vlak
geen stapeling van woorden
zoals ‘zicht’ op ‘fel’ op ‘wit’
geen stapeling
van een landschap
op een plastic object
geen tekening als een stapeling van woorden
geen kleur

in de tuin

10/

twee witte vlakken in een wit vlak

geen stapeling van objecten
geen stapeling van tekeningen
geen wit vlak in een wit vlak
geen stapeling
van woorden zoals ‘zicht’, ‘fel’ en ‘wit’
geen stapeling
van een landschap
en een object
geen stapeling van woorden
geen kleur

in de blauwe tuin

11/

een object in de leegte

geen witte vlakken in een wit vlak
geen stapeling van objecten
op een stapeling van tekeningen
geen wit vlak in een wit vlak
of woorden als zeer fel licht
geen stapeling
van een landschap
en een object
en een woord
en een kleur

in de tuin

12/

de cijfers 1 en 9 en 7

geen object en geen leegte
geen witte vlakken in een wit vlak
geen stapeling van objecten op
een stapeling van tekeningen
geen wit vlak in een wit vlak
geen woorden als
zeer fel licht
geen stapeling
van een landschap
en object
en woord
en kleur

in de tuin

13/

een plant met wortels in de leegte

zonder getal
zonder object en zonder leegte
geen witte vlakken in een wit vlak
geen stapeling van objecten op
een stapeling van tekeningen
geen wit vlak boven op een wit vlak
geen woorden als zeer fel licht
geen stapeling
van een landschap
op een object
of een stapeling van woorden
op kleuren

in de tuin

14/

wolken of water en geen verte

en geen planten
ook geen wortels
geen leegte
geen getal
geen object en weerom geen leegte
geen twee witte vlakken in een wit vlak
geen stapeling van objecten
geen stapeling van tekeningen
geen stapeling van witte vlakken
geen woorden als
fel en wit en licht
geen stapeling
van een landschap
op een object
geen stapeling van het woord
boven op de kleur

in de tuin

15/

aanwijzingen en een gsm-toestel

geen wolken
geen water
geen verte
geen planten
geen wortels
geen leegte
geen getallen
geen object in zijn leegte
geen witte vlakken in hun wit vlak
geen stapeling van objecten
geen stapeling van tekeningen
geen stapeling van vlakken
geen woorden als
fel en wit en licht
geen stapeling
van een landschap
op een object
op een stapeling van woorden
boven op de kleur

in de tuin

16/

een omcirkelde constructie van blokken

verder geen aanwijzingen
of objecten
geen wolken
geen water
geen verte
geen planten
geen wortels
geen leegte
geen getallen
geen hond en geen schotelantenne
geen leegte weerom
geen witte vlakken in een wit vlak
geen objecten zoals ‘twee stoelen’
geen tekeningen van objecten
geen witte vlakken
geen woorden zoals ‘venster’
geen schaduwen en geen fel wit licht
geen stapeling van een fles en een doos en een bol
geen landschap in de afstand
geen object zoals ‘een zwembril’
geen woorden zoals ‘dashed line’
geen kleuren zoals ‘rood’

in de tuin

17/

geen scherm dat in een landschap staat
en tot ons spreekt
geen rode en blauwe lijnen, geen getal negen, niet het woord ‘heaven’ en niet het woord ‘hemel’
geen constructie
geen aanwijzingen
geen objecten zoals wolken
geen water
geen planten
geen wortels of vissen
geen richting in de leegte
geen getallen zoals ‘3’ of ‘9’
geen objecten zoals ‘een pakje sigaretten’ of ‘een boom’
geen herhaling van de leegte
geen wit vlak en ‘een pot met inkt’
geen objecten zoals ‘een muziekcassettedoosje’
geen tekeningen van objecten zoals van
‘een glas dat gevuld was met thee’
geen tekening van ‘een windmolen’
geen tekening van witte vlakken
geen felle woorden
geen fel wit licht
geen stapeling geen afstand en geen landschap
en geen woorden zoals ‘all rights reserved’
staan ons in de weg
om binnen te treden

in de tuin